D'Place d'Armes zu Lëtzebuerg. Ze gesinn sinn Terassen vun groussen Ketten, déi virun allem Tourist*innen unzéien.

Ëffentlechen Raum – Recht auf Stadt och zu Lëtzebuerg? (Ënnert dem Pavé 02.09.16)

Als Intro zu eiser Sendung iwwert Raumplanung, Urbanismus a Mobilitéit liest d’Milena eis e puer Abschnitter vun sengem Artikel iwwert (Politik am) ëffentlechen Raum zu… Continue reading Ëffentlechen Raum – Recht auf Stadt och zu Lëtzebuerg? (Ënnert dem Pavé 02.09.16)

“Jonker an Wunnen” – Hearing Wohnungsbaupolitik

Weniger Zersiedlung, mehr Verdichtung! Für Jonk Lénk erscheint es unverständlich, dass verschiedene Gemeinden ihren Bauperimeter konsequent ausweiten. Um einen besseren Zugang zu Infrastrukturen sowie zu… Continue reading “Jonker an Wunnen” – Hearing Wohnungsbaupolitik